Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Poniedziałek 04 lipca 2022, imieniny: Teodora i Innocentego

Obsługa techniczna
ALFA TV

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2022r.o godz.1300. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Obrady odbywać się będą z zach

2022-02-15 13:15:00

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2022r.o godz.1300. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Obrady odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy

4.1. dyskusja, 4.2. przyjęcie protokołu

5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym

5.1. dyskusja,5.2. przyjęcie informacji

6. Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2022.

6.1. Komisji Rewizyjnej

6.2. dyskusja,6.3. przyjęcie planu praccy

6.4. Komisji Skarg , Wniosków i Petycji

6.5. dyskusja,6.6. przyjęcie planu pracy

6.7. Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.

6.8. dyskusja,6.9. przyjęcie planu

6.10. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

6.11. dyskusja,6.12. przyjęcie planu

6.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2022

7. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

7.1. dyskusja,7.2. przyjęcie sprawozdania

8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8.1. dyskusja,8.2. przyjęcie sprawozdania

9. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.

9.1. dyskusja,9.2. przyjęcie sprawozdania

10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

10.1. dyskusja,10.2. przyjęcie sprawozdania

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach za rok 2021.

11.1. stanowiska komisji,11.2. dyskusja,11.3. przyjęcie sprawozdania

12. Informacja z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021. 

12.1. stanowiska komisji,12.2. dyskusja,12.3. przyjęcie informacji.

13. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach za rok 2021.

13.1. stanowiska komisji,13.2. dyskusja,13.3. przyjęcie informacji

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2022rok.

14.1. stanowiska komisji14.2. dyskusja14.3. podjęcie uchwały

15. Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla ratowników OSP

15.1. stanowiska komisji,15.2. dyskusja,15.3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

16.1. stanowiska komisji,16.2. dyskusja,16.3. podjęcie uchwały

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

17.1. stanowiska komisji,17.2. dyskusja,17.3. podjęcie uchwały

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

18.1. stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.,18.2. dyskusja,18.3. podjęcie uchwały

19. Wnioski i zapytania radnych.

20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady GminyKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia