Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Piątek 18 stycznia 2019, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Obsługa techniczna
ALFA TV

PRZEKAZANIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP TETYŃ'

2017-12-29 08:19:02

W niedzielę 17 grudnia w Tetyniu odbyło się uroczyste przekazanie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.340 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tetyniu.  Uroczysty apel został przeprowadzony na placu przy remizie OSP w Tetyniu, dowódcą uroczystości był Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozielicach dh Krystian Rejniak.

W uroczystości uczestniczyli Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Kustosz - Radny Województwa Zachodniopomorskiego, bryg. Marek Popławski – z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Tadeusz Szczepański - Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie, Janusz Świercz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pyrzycach, Bartłomiej Królikowski - Wicestarosta Pyrzycki, Piotr Rybkowski - Wójt Gminy Kozielice, Jacek Marchlewicz - Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach, Leszek Karpiński - Przewodniczący Rady Gminy Kozielice, Piotr Zawadzki i Krzysztof Bieg - przedstawiciele ENEA Operator Sp. z o.o. oddział Stargard, Radni Gminy Kozielice, ks. Grzegorz Korzeniewski - Proboszcz Parafii Tetyń, jednostki OSP i mieszkańcy gminy Kozielice.

Ceremoniał rozpoczął się złożeniem meldunku przez Dowódcę uroczystości przedstawicielowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Dariuszowi Guszczenko. Po tym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu państwowego.

Kolejnym punktem było przywitanie gości i krótkie wystąpienie Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego.

Następnie zgodnie z programem dokonano wręczenia odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie nr 182/24/2015 nadano „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Po Raz Drugi”  Druhowi Wiktorowi Tyczka synowi Jana.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie nr 108/14/2015 i nr 140/18/2016 nadano Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” Druhowi Edwardowi Nocoń synowi Władysława.

Odznaczenia wręczał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie Dariusz Guszczenko w asyście Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego.

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego,  uchwałą nr 1607/17 z dnia 5 października 2017r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Panu Dariuszowi GuszczenkoSrebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego”.

Druh Dariusz Guszczenko jest obecnie Prezesem OSP Tetyń, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kozielicach, Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pyrzycach oraz członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie. Zaangażowany od wielu lat  w działalność społeczną. Aktywizuje zarówno młodzież jak i seniorów strażackiej służby. Namacalnym efektem współpracy Druha Dariusza jest dzisiejsza uroczystość związana z zakupem nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, który w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy ale i powiatu pyrzyckiego. 

Odznaczenie wręczał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa w asyście Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego.

Kolejnym punktem programu było poświęcenie pojazdu dokonane przez Proboszcza Parafii Tetyń ks. Grzegorza Korzeniewskiego.

Następnie dokonano oficjalnego przekazania dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu ratowniczo-gaśniczego, które na ręce Prezesa jednostki OSP Tetyń Dariusza Guszczenko wręczali Wicemarszałek Jarosław Rzepa, Wójt Piotr Rybkowski i Dyrektor ZW ZOSP RP Tadeusz Szczepański. Prezes jednostki z kolei przekazał otrzymane kluczyki i dowód rejestracyjny na ręce Naczelnika OSP Damiana Tyczki. Naczelnik OSP odbierając kluczyki i dowód rejestracyjny wypowiedział formułę „W imieniu całej naszej jednostki składam gorące podziękowanie za przydzielony samochód, podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. Równocześnie  zapewniam Druha Prezesa, że będziemy się starać aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany”.

Naczelnik OSP natomiast przekazał kluczyk i dowód rejestracyjny pojazdu kierowcy dh Tomaszowi Tyczka ze słowami: „Waszej opiece Druhu kierowco powierzam ten pojazd w nadziei, że będzie zawsze sprawny o każdej porze dnia i nocy”. Kierowca po odebraniu kluczyków i dowodu rejestracyjnego odpowiedział: „Uczynię wszystko co będzie w mojej mocy, żeby ten samochód nigdy nie zawiódł”.

W dalszej kolejności opiekun i matka chrzestna pojazdu podeszli do pojazdu  i otwierając butelkę szampana odcięli wstęgę trzymaną przez pary mieszkańców. Matka chrzestna wypowiedziała formułę  „Z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję  ci imię „Wiesław”, działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię Tetynia na całą okolicę”.

Za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez Druha Wiesława Różyckiego członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tetyniu jednomyślnie przyjęli propozycję nadania imienia pojazdowi  ratowniczemu „Wiesław”.

Po dokonaniu przekazania i nadania imienia nastąpiła próba techniczna  pojazdu, polegająca na uruchomieniu świateł alarmowych, sygnałów dźwiękowych i silnika pojazdu.

Dalszym punktem uroczystości były przemówienia i wręczenie podziękowań. Przedstawiciele ENEA Operator Sp. z o.o. wręczyli na ręce Prezesa OSP Tetyń torbę medyczną.

Po zakończeniu uroczystego apelu wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek.

Były wspólne zdjęcia pamiątkowe, podziwianie pojazdu i jego wyposażenia oraz przejażdżki nowym wozem bojowym.

Zadanie realizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020,oś priorytetowa - RPZP.03.00.00- Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie RPZP.03.04.00 - Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu - Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, tytuł projektu -Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wykonawcą samochodów była firma "Stolarczyk" z Kielc. Strażacy odbierali pojazdy bezpośrednio od producenta w Kielcach, wszyscy odbierający odbyli również szkolenie z zakresu obsługi i zasad eksploatacji pojazdów. OSP otrzymały samochody na podwoziu MAN TGM-340 z pojemnością zbiornika na wodę 4680 litrów.

Na wyposażeniu samochodu znajduje się sprzęt ochrony indywidualnej w ilości 6 kpl. (ubranie specjalne, buty specjalne, hełm z latarką, rękawice, kominiarka i bielizna termoaktywna).

Dostawę środków ochrony indywidualnej strażaka, realizowały Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. z o.o. w Kaliszu.

 

Koszt zakupu pojazdu to kwota 746 118,00 zł z czego 549 690,00 zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR, 122 902,00 to budżet Gminy Kozielice i 73 526,00 zł środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – WFOŚiGW.

Koszt zakupu wyposażenia ochrony osobistej dla załogi pojazdu – 6 kpl. (ubranie specjalne, buty specjalne, hełm z latarką, rękawice, kominiarka i bielizna termoaktywna)  to kwota 21 061,92 zł, w tym środki z EFRR w kwocie 15 859,62 zł i środki z budżetu Gminy Kozielice w kwocie 5 202,30 zł.

Ubezpieczenie pojazdu w kwocie 11 280,00 zł zostało pokryte z budżetu gminy.

 

red. D.WoźniakKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia